Çäge galyplary üçin altyn çäge

Gysga düşündiriş:

Tehniki taýdan “Dörediji üçin keramiki gum” diýlip atlandyrylýan, keramit, keramkast diýlip atlandyrylýan, keramika bilen birmeňzeş, käbir ýurtlara “Altyn gum” hem diýilýär, kalsinlenen boksitden ýasalan emeli sferik däne görnüşi.Esasy mazmuny alýumin oksidi we Silikon oksidi.Keramiki gum, guýma önümlerinde has gowy öndürijilik gazanmak üçin kremniniň çägelerinden has gowy häsiýetlere eýe.Highokary refraktorlygy, az ýylylyk giňelmegi, gowy burç koeffisiýenti, ajaýyp akymlylygy, könelmegine ýokary garşylyk, ezmek we termiki zarba, ýokary meliorasiýa tizligi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dörediji keramiki gum, tehniki taýdan “Dörediji keramiki gum” diýlip atlandyrylýar, keramit, kerabad, keramkast diýlip hem atlandyrylýar, käbir ýurtlara “Altyn gum” hem diýilýär, kalsinlenen boksitden ýasalan gowy emeli sferik däne görnüşi.Esasy mazmuny alýumin oksidi we Silikon oksidi.Keramiki gum, guýma önümlerinde has gowy öndürijilik gazanmak üçin kremniniň çägelerinden has gowy häsiýetlere eýe.Highokary refraktorlygy, az ýylylyk giňelmegi, gowy burç koeffisiýenti, ajaýyp akymlylygy, könelmegine ýokary garşylyk, ezmek we termiki zarba, ýokary meliorasiýa tizligi bar.

Keramiki çägäniň eýeçiligi

Esasy himiki komponent Al₂O₃≥53%, Fe₂O₃ < 4%, TiO₂ < 3%, SiO₂≤37%
Galla şekili Sferik
Burç koeffisiýenti ≤1.1
Bölekleýin ululyk 45μm -2000μm
Döwülme ≥1800 ℃
Köp dykyzlygy 1,5-1,6 g / cm3
Malylylyk giňelişi (RT-1200 ℃) 4.5-6.5x10-6 / k
Reňk Gum
PH 6.6-7.3
Mineralogiki düzümi Mullite + Corundum
Kislotanyň bahasy < 1 ml / 50g
LOI < 0,1%

Üstünlik

Kaist keramiki guýma çäge sirkon we hromit ýaly ýarym töweregi, birleşdirilen keramiki çäge ýaly ýeňil.Bu tebigy gum we beýleki guýma serişdeleri bilen deňeşdirilende (material bir agramyndaky galyndylaryň sanyndan takmynan iki esse çykyp bilýär).Kaist keramiki guýma çäge, ýokary ýylylyk garşylygy, pes ýylylyk giňelmegi, ahyrky böleginiň çözgüdi we has ýumşak görnüşi bilen has güýçli çägeli guýma paketlerini öz içine alýan köp sanly peýdaly galyndy we ýadro paketlerini berip biler.Şeýle hem zähmeti tygşytlamak we energiýa çykdajylaryny tygşytlamak gaty aňsat işlenip bilner.Şeýle-de bolsa, öndüriji baglaýjy goşmaçanyň mukdaryna üns bermegi maslahat berýär.

Arza

Bitarap material hökmünde KAIST keramiki gum kislota we aşgar rezinlerine degişlidir.

Lostitirilen köpük guýmak, örtülen gum, rezin çäge, sowuk ýadro gutusy, takyk guýma we 3D çap etmek ýaly çoýun, çoýun polat we reňkli metal guýmak üçin giňden ulanylyp bilner.

Altyn-gum-gum-galyp-guýma guýmalar- (6)

Arza

Altyn-gum-çäge-galyplar üçin guýmalar- (3)

Gaplamak we eltip bermek

Altyn-gum-gum-galyp-guýma guýmalar- (4)

Gaplamak we eltip bermek

Bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy

Bölejikleriň ululygyny paýlamak islegiňize görä düzülip bilner.

Meş

20 30 40 50 70 100 140 200 270 Pan AFS

μm

850 600 425 300 212 150 106 75 53 Pan
Kod 20/40 15-40 30-55 15-35 ≤5 20 ± 5
30/50 ≤1 25-35 35-50 15-25 ≤10 ≤1 30 ± 5
40/70 ≤5 20-30 40-50 15-25 ≤8 ≤1 43 ± 3
70/40 ≤5 15-25 40-50 20-30 ≤10 ≤2 46 ± 3
50/100 ≤5 25-35 35-50 15-25 ≤6 ≤1 50 ± 3
100/50 ≤5 15-25 35-50 25-35 ≤10 ≤1 55 ± 3
70/140 ≤5 25-35 35-50 8-15 ≤5 ≤1 65 ± 4
140/70 ≤5 15-35 35-50 20-25 ≤8 ≤2 70 ± 5
100/200 ≤10 20-35 35-50 15-20 ≤10 ≤2 110 ± 5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň