Ostitirilen köpük guýmak üçin keramiki gum

Gysga düşündiriş:

Döküm üçin keramiki gum gaýtadan ulanmak ýerine ýetirijiligine eýedir: gum arassalaýjy enjamlara az talaplar, az energiýa sarp edilişi we çäge bejermek üçin arzan bahalar.Gumyň dikeldiş derejesi 98% -e ýetdi, az guýulýan galyndylary öndürýär.Baglaýjynyň ýoklugy sebäpli, ýitirilen köpük doldurýan çäge has ýokary dikeldiş we arzan bahasy bolup, guýma çäge sarp edilişiniň 1,0-1,5 kg / tonna ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Döküm üçin keramiki gum gaýtadan ulanmak ýerine ýetirijiligine eýedir: gum arassalaýjy enjamlara az talaplar, az energiýa sarp edilişi we çäge bejermek üçin arzan bahalar.Gumyň dikeldiş derejesi 98% -e ýetdi, az guýulýan galyndylary öndürýär.Baglaýjynyň ýoklugy sebäpli, ýitirilen köpük doldurýan çäge has ýokary dikeldiş we arzan bahasy bolup, guýma çäge sarp edilişiniň 1,0-1,5 kg / tonna ýetýär.

Soňky ýyllarda ýitirilen köpük guýma kärhanalary köp faktorlara täsir etdi, netijede taýýar guýma derejesiniň pes derejesi.Şolaryň arasynda guýma önümçiliginiň ýokary bahasy, ýokary kemçilik derejesi we pes hili Hytaýda ýitirilen köpük guýýan kärhanalarda üç meselä öwrüldi.Bu meseleleri nädip çözmeli we guýma önümleriniň has ir çykdajylaryny gowulandyrmak, guýma kompaniýalarynyň esasy wezipelerinden birine öwrüldi.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, guýma prosesinde çäge saýlamak tutuş prosesiň möhüm bölegidir.Gum dogry saýlanmasa, ähli ýagdaýa täsir eder.Şonuň üçin ýitirilen köpük guýýan kärhanalar gum saýlamakda has köp tagalla etmeli.

Degişli maglumatlara görä, guýma kärhanalarynyň köpüsi adaty arzan bahaly kwars çägesini ýa-da forsterit çägesini ret edip, guýma meselesini gowulandyrmak üçin täze keramiki çäge çägelerini ulanyp, gum saýlamagy gowulandyrdylar.Gumuň bu täze görnüşi ýokary refraktorlygyň, gowy suwuklygyň, ýokary gaz geçirijiliginiň we kwars gumy bilen birmeňzeş dykyzlygyň artykmaçlyklaryna eýedir.Döküm önümçiligindäki kemçilikleri belli bir derejede çözýär we halkara guýma pudagy tarapyndan giňden aladalanýar.Döküm bahasy, kemçilik derejesi we ýitirilen köpük guýýan kärhanalaryň hiliniň üç esasy meselesi netijeli ýeňilleşdirildi we guýulýan keramiki çäge köp kärhanalar tarapyndan gowy görülýär.

Keramiki çägäniň eýeçiligi

Esasy himiki komponent Al₂O₃≥53%, Fe₂O₃ < 4%, TiO₂ < 3%, SiO₂≤37%
Galla şekili Sferik
Burç koeffisiýenti ≤1.1
Bölekleýin ululyk 45μm -2000μm
Döwülme ≥1800 ℃
Köp dykyzlygy 1.3-1.45g / cm3
Malylylyk giňelişi (RT-1200 ℃) 4.5-6.5x10-6 / k
Reňk Goňur goňur / gum reňki
PH 6.6-7.3
Mineralogiki düzümi Mullite + Corundum
Kislotanyň bahasy < 1 ml / 50g
LOI < 0,1%

Üstünlik

Various dürli materiallary guýmak üçin ýokary refrakterlik (> 1800 ° C) ulanylyp bilner.Şeýle hem materiallara görä dürli gum görnüşini ulanmagyň zerurlygy ýok.

Rec meliorasiýa derejesi.Gumyň dikeldiş derejesi 98% -e ýetdi, az guýulýan galyndylary öndürýär.

Sher Sferik bolmagy sebäpli ajaýyp suwuklyk we doldurma netijeliligi.

● Aşaky ýylylyk giňelişi we ýylylyk geçirijiligi.Döküm ölçegleri has takyk we pes geçirijilik has gowy galyndy öndürijiligini üpjün edýär.

Bul Has pes dykyzlyk.Emeli keramiki gum birleşdirilen keramiki gum (gara top gumy), sirkon we hromit ýaly ýarym töweregi ýeňil bolany üçin, birligiň agramyndaky galyndylaryň sanyndan iki esse köp bolup biler.Şeýle hem zähmeti tygşytlamak we energiýa çykdajylaryny tygşytlamak gaty aňsat işlenip bilner.

● Durnuk üpjünçilik.Çalt we durnukly üpjünçiligi saklamak üçin ýyllyk kuwwaty 200,000 MT.

Arza

Köpük guýmak.

Keramiki-gum-ýitirilen köpük guýmak- (2)
Keramiki-gum-ýitirilen köpük guýmak- (3)
Keramika-gum-ýitirilen köpük guýmak- (4)
Keramika-gum-ýitirilen köpük guýmak

Bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy

Bölejikleriň ululygyny paýlamak islegiňize görä düzülip bilner.

Meş

20 30 40 50 70 100 140 200 270 Pan AFS

μm

850 600 425 300 212 150 106 75 53 Pan  
Kod 20/40 15-40 30-55 15-35 ≤5             20 ± 5
30/50 ≤1 25-35 35-50 15-25 ≤10 ≤1         30 ± 5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň