Greenaşyl gum işlemek üçin keramiki guýma çäge

Gysga düşündiriş:

Greenaşyl gum guýmalary çygly gum ýa-da “ýaşyl gum” galyplary bilen ýasalan guýma.Gum ýaşyl reňkde däl, galyplar ýaşyl reňkli çäge daşyny ulanmaýar.Gumyň ýerine “ýaşyl” diýilýär, sebäbi eredilen metal galypda gum gurmazdan ozal içindäki çyglylygy (ýaşyl agaç ýaly) bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Greenaşyl gum guýmalary çygly gum ýa-da “ýaşyl gum” galyplary bilen ýasalan guýma.Gum ýaşyl reňkde däl, galyplar ýaşyl reňkli çäge daşyny ulanmaýar.Gumyň ýerine “ýaşyl” diýilýär, sebäbi eredilen metal galypda gum gurmazdan ozal içindäki çyglylygy (ýaşyl agaç ýaly) bolýar.

Gum çyglylygyny berýän we galyndylar ýasalanda gumyň birleşmegine kömek edýän zat, gumda garylan palçykdyr.Bentonit toýun we gum bilelikde garylan, awtomatiki gurnama liniýasynda döredilip bilinjek güýçli galyplary üpjün edýär.

Süzülen keramiki guýma çäge esasan Al2O3 we SiO2 bolan minerallardan ýasalýar we beýleki mineral materiallar bilen goşulýar.Poroşok, pelletizasiýa, sintezlemek we derejelendiriş amallaryndan ýasalan sferik guýma çäge.Onuň esasy kristal gurluşy tegelek däne görnüşi, ýokary refraktorlygy, gowy termohimiki durnuklylygy, pes ýylylyk giňelmegi, täsir we aşgazana garşylygy strong güýçli bölüniş aýratynlyklary bolan Mullite we Corundumdyr.Keramiki gum ýaşyl gum işinde ulanylanda, çig gumyň gaýtadan ulanylýan wagtyny köpeldip, galyndy çäge zyňyndylaryny azaldyp, guýma hasyllylygyny ýokarlandyryp biler.

Üstünlik

● Örän ýokary temperatura garşylygy we ajaýyp dem alyş ukyby, gumyň ýokary mehaniki meliorasiýa tizligini, galyndylaryň çäge zyňyndylaryny peseldýär.

● perokary geçirijilik.Süzülen keramiki guýma çäge bilen garylan ýaşyl çägäniň geçirijiligi, şol bir şertlerde kwars gumy bilen garylandan has ýokarydy.

Bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy

Bölejikleriň ululygyny paýlamak islegiňize görä düzülip bilner.

Meş

20 30 40 50 70 100 140 200 270 Pan AFS

μm

850 600 425 300 212 150 106 75 53 Pan  
kody 40/70   ≤5 20-30 40-50 15-25 ≤8 ≤1       43 ± 3
70/40   ≤5 15-25 40-50 20-30 ≤10 ≤2       46 ± 3
50/100     ≤5 25-35 35-50 15-25 ≤6 ≤1     50 ± 3
100/50     ≤5 15-25 35-50 25-35 ≤10 ≤1     55 ± 3
70/140       ≤5 25-35 35-50 8-15 ≤5 ≤1   65 ± 4

Arza

keramiki guýma-çäge-ýaşyl-gum- (3)
keramiki guýma-gum-ýaşyl-gum üçin- (4)
keramiki guýma-çäge-ýaşyl-gum üçin- (5)
keramiki guýma-çäge-ýaşyl-gum- (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň