Biz hakda

zawodyň başlygy

Kompaniýa sergisi

“Shenghuo New Material Technology Co., Ltd.” 2007-nji ýylda döredilip, Hebeý welaýatynyň Handan şäheriniň Jinan täze etrabynda ýerleşýär.150 gektar meýdany tutýan, ýyllyk önümçilik kuwwaty 200 000 tonna bolan iň ösen içerki önümçilik liniýalary we dürli görnüşli 36 hünärmen we tehniki işgär bar, bu kärhanalaryň umumy sanynyň 20% -den gowragyny düzýär.

Ualyllyk kuwwaty
MT
Guruldy
ýyllar
Bir meýdany gurşap alýar
gektar
Tehniki işgärler
(bilermenler)

Biz näme edýäris

SHXK Hytaýda guýma önümleri üçin Sintered keramiki gumyň iň uly lideri we öndürijisidir.Greenaşyl guýma pudagyna degişli “Sintirlenen keramiki gum”.Döküm önümçiliginde birleşdirilen keramiki gum, kerabadlar, hromit gumlary, sirkon çägeleri we kremniniň çägeleri, önümçiligiň bahasyny arzanlatmaga kömek edýär.Önüm çoýun, çoýun polat, guýma alýumin, guýma mis we poslamaýan polat ýaly köp guýma erginlerine giňden ulanylýar.Annualyllyk kuwwaty 200.000 MT, durnukly üpjünçiligimizi saklap biler.Güýçli gözleg we barlag topary bizi bu pudakda öňdebaryjy orunda saklaýar.Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz aşakdakylar: performanceokary öndürijilikli we durnukly hilli önümler.Çalt eltip bermek.Bäsdeşlik bahalary.Gaty hil gözegçiligi.Tehnologiýa goldawy.Custöriteleşdirilen önümçilik.Hünärmenler topary.Ilki bilen müşderiniň hyzmatlary.

zawod (4)
takmynan-img-1
zawod (5)
zawod (8)

Kompaniýanyň hormatlary

Kompaniýanyň 15 sany garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy we 11 sany milli oýlap tapyş patenti bar

zhuan- (1)
zhuan- (1)
zhuan- (1)
zhuan- (1)
zhuan- (6)
ISO 9001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

Kompaniýa, çig maldan taýýar önümlere çenli ähli gözegçilik we gözegçilik we hil gözegçiligini amala aşyryp, ýaşyl önümçilige we ekologiýa taýdan arassa önümçilige ýetip, ISO9001 we ISO14001 ulgam şahadatnamasyny yzygiderli geçdi.

Techokary tehnologiýa kärhanasy

In Engineeringenerçilik tehnologiýasy bölümi

Hebei welaýatynda ylym we tehnologiýa esasly kiçi we orta pudaklar

Hebeý welaýatynda gözleg we barlag edaralary

Hil gözegçiligi we tehnologiýa innowasiýasy

ISO9001 we ISO14001 ülňülerine hormat bilen geçip, kompaniýa ýaşyl önümçiligi we daşky gurşawa zyýanly önümçiligi amala aşyrmak üçin çig maldan ahyrky önümlere çenli synag yzarlamalaryna gözegçilik edýär.Uly maglumat ulgamy, müşderileriň hil we ş.m. baradaky talaplaryny jikme-jikleşdirmek üçin döredildi, mundan beýläkki hyzmatlar üçin yzarlanylýar.
Shenghuo Täze materiallar, Hebei uniwersitetiniň meşhur täze materiallar ylym we in Engineeringenerçilik kolleji bilen hyzmatdaşlyk edýär, yzygiderli täzelenýär we ösýär we gury çägäniň ýokary derejeli amaly meýdanlaryny yzygiderli giňeltmegi maksat edinýär.

Müşderilerimiz

b24b1b7c
hyzmatdaş- (3)
hyzmatdaş- (2)
hyzmatdaş- (12)
hyzmatdaş- (6)
hyzmatdaş- (10)
hyzmatdaş- (4)
hyzmatdaş- (9)
hyzmatdaş- (13)
hyzmatdaş- (7)
hyzmatdaş- (1)
hyzmatdaş- (11)
hyzmatdaş- (8)
hyzmatdaş- (14)
hyzmatdaş