• iso9001
 • iso14001

Şenghuo täze material tehnologiýasy

Dökülýän çägäniň ýokary derejeli amaly meýdanlaryny yzygiderli giňeltmäge borçlanýar.

kompaniýa_intr_img11

Biz hakda

SHXK Hytaýda guýma önümleri üçin Sintered keramiki gumyň iň uly lideri we öndürijisidir.Greenaşyl guýma pudagyna degişli “Sintirlenen keramiki gum”.Döküm önümçiliginde birleşdirilen keramiki gum, kerabadlar, hromit gumlary, sirkon çägeleri we kremniniň çägeleri, önümçiligiň bahasyny arzanlatmaga kömek edýär.Önüm çoýun, çoýun polat, guýma alýumin, guýma mis we poslamaýan polat ýaly köp guýma erginlerine giňden ulanylýar.

Önümlerimiz

Gum aýratynlyklary

Keramiki çäge aýratynlyklary

Keramiki çäge aýratynlyklary

Keramiki guýma gumy, keramit, kerabad diýlip hem atlandyrylýar, oňat emeli top gumlarydyr.Silika gumy bilen deňeşdirilende, ýokary refraktorlygy, az ýylylyk giňelmegi, gowy burç koeffisiýenti, ajaýyp akymlylygy, geýmäge garşylygy ýokary, meliorasiýa tizligi bar, bu rezin goşulmasyny we örtük mukdaryny azaldyp, guýma önümçiligiňizi ýokarlandyryp biler.Kaist keramiki guýma çäge, gum galyplaýyş guýusynda gaty tygşytly. Elektron mikroskop skanerinde keramiki gum.

Beýleki guýma çägeleri bilen deňeşdirmek

Beýleki guýma çägeleri bilen deňeşdirmek

Birleşdirilen keramiki gum (gara), kerabadlar, Kaist Sintered keramiki gum we beýleki süzülen keramiki çägeler alýuminosilikat refrakter materiallarydyr.Kalsinirlenen gum (kremniniň gumy) bilen deňeşdirilende, ýokary refraktorlyk, pes ýylylyk giňelmesi, kiçi burç koeffisiýenti we howanyň gowy geçirijiligi ýaly artykmaçlyklary bar.

Arza

Hyzmatdaşlar

 • b24b1b7c
 • hyzmatdaş- (12)
 • hyzmatdaş- (4)
 • hyzmatdaş- (7)
 • hyzmatdaş- (8)
 • hyzmatdaş- (10)
 • hyzmatdaş- (6)
 • hyzmatdaş- (3)
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş- (11)
Sorag

E-poçtaňyzy bize iberiň, 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag